Miljö & kvalité

L3:s Maskintjänst ABs verksamhet baseras på ISO 9001:2008, 14001:2004 och OHSAS 18001:2007. Syftet med verksamhetssystemen är att förbättra vår miljöpåverkan, arbetssäkerhet och produktkvalitet. Vårt mål är att inom dessa ramar kunna leverera en helhetslösning för våra kunder. Vi jobbar för ständiga förbättringar och har satt upp mål inom respektive område som kontinuerligt följs upp av företagsledningen.


L3:s Maskintjänst har tagit fram policys gällande Trafiksäkerhet, Miljö- & Kvalitet samt Arbetsmiljö. Dessa kan du läsa här nedan:

Trafiksäkerhetspolicy

Miljö- & Kvalitetspolicy

Arbetsmiljöpolicy