I torsdags så utsågs L3:s Maskintjänst AB till Årets tillväxtföretag i Örebro län! Detta är givetvis otroligt kul, och vi känner oss hedrade att få den utnämningen. De som gjort det möjligt för oss att ha den fina tillväxten som vi haft, är alla våra fantastiska anställda! De som sliter och lägger ner själ och hjärta i sitt arbete för att vi ska klara alla deadlines och göra alla kunder nöjda. Så all heder åt alla våra grabbar!!

IMG_0522_002.jpg