Nyheter

2014-08-04

Nu är det full drift på firman igen efter semestrarna! Nyligen har bland annat schaktning av fiber från Hovsta till Lindesberg p…

2014-05-20

Ett nytt tryckavlopp och fiberdragning är startat i Falla, ca 2.5 km ska grävas!

2014-05-01

Vi har under våren fått två nya anställda, vi hälsar Christian och Daniel välkomna!

2014-02-20

Grävning av nytt tryckavlopp och fiber i Närkes kil har startat

2014-02-27

Ramavtal med Eltel Networks slutet. Gäller El, tele och fiber