Markarbeten i Örebro med omnejd

L3:s Maskintjänst AB erbjuder ett brett sortiment av grävtjänster, både åt privatpersoner och företag.

Här finns några av de tjänster vi erbjuder.

 • Dränering av husgrund (Pordrän), åker- och täckdiking
 • Dagvattenledningar , vägtrummor och dikning
 • Kabelschakt, el, tele och fiber (hela anläggningar)
 • Fjärrvärme kanalisering
 • Enskilt avlopp (Infiltrationer, markbäddar och reningsverk) Vi hjälper till med provgrop, projektering, handlingar och kontrollrapport
 • Kommunalt VA
 • Tryckavloppsledningar (LTA) Projektering, handlingar till färdigt avloppssystem
 • Markarbete för industri, villa- och garagegrunder
 • Pooler
 • Tomtplaneringar
 • Transport av grus/matjord etc

Betongarbeten

 • Villagrunder
 • Garagegrunder
 • Fundament
 • Väggar

Tack vare våra samarbetspartners kan vi erbjuda totalentreprenad vid nybyggnation.

L3:s Maskintjänst AB är diplomerade för enskilda avlopp.
Vi jobbar kontinuerligt med uppdateringskurser för att följa utvecklingen inom enskilda avlopp